Merengue

Merengue je národný tanec pochádzajúci z Dominikánskej republiky a Haiti (susedný štát). Merengue je pre Dominikánsku republiku rovnakým hudobným kultúrnym dedičstvom, ako pre USA blues, jazz či hip- hop.

Tradujú sa dve populárne verzie zrodu tohto tanca. Jeden príbeh hovorí, že merengue pochádza od otrokov, ktorí boli nútení búchať jednou nohou do rytmu bubnov zatiaľ čo krájali cukrovú trstinu. Druhý príbeh hovorí, že istý hrdina revolúcie v Dominikánskej republike mal zranenú nohu, keď sa vracal domov z boja. Partia dedinčanov ho pri vítaní, na znak spolupatričnosti a oslavy víťazstva, napodobňovala krívaním a ťahaním jednej nohy..

Tak či onak, merengue existuje od zrodu Dominikánskej republiky a intenzívne sa rozširuje do sveta od polovice 19. storočia.

Typické pre tento tanec sú maličké kroky na mieste v jednom rytme bubnov.

Môže sa tancovať celý čas v jednom priestore, alebo si partneri užívajú celý tanečný parket. Veľmi špecifické je držanie pri merengue, kde sa partneri držia buď v ľahkom objatí, alebo sa dotýkajú len dlaňami o seba, pričom rukami opisujú rôzne smery, ženy aj muži počas tanca dosť výrazne hýbu bokmi do rytmu. Merengue je zábavný tanec, ktorý je ideálny pre preplnené tanečné parkety. Dá sa naučiť veľmi jednoducho a ľudia ho milujú. Merengue je do veľkej časti ovplyvnené afrokubánskou a venezuelskou kultúrou.

Ak sa chcete naučiť tancovať merengue, prihláste sa na kurz ladies latino styling.