Podmienky pre kurzy tanca

Milí žiaci, tanečníci. Veľmi ma teší, že ste si ma vybrali za svoju učiteľku tanca a že ste sa rozhodli učiť sa tancovať práve pod mojim vedením. Vážim si každého jedného žiaka a vždy je mojou prioritou mať korektné vzťahy, ktoré sú dodržiavané tak z mojej ako aj z Vašej strany. Keďže ste sa zapísali do tanečnej školy pod mojim vedením, prosím, aby ste si prečítali a akceptovali (brali na vedomie) nasledujúce podmienky.

OBLEČENIE, OBUV & HYGIENA na hodinách tanca

Tanec je aktivita, ktorá si vyžaduje isté pravidlá ako každý iný šport. Na hodiny tanca príďte prosím vždy pripravení nie len tanečne ale tiež čo sa týka oblečenia, obuvy a osobnej hygieny. Nevyžadujem špecifické oblečenie od mojich tanečníkov/žiakov, avšak príďte na hodinu v takom oblečení, aby ste sa jednak cítili pohodlne, a tiež aby ste v tomto oblečení dokázali bez problémov tancovať. Pred hodinou prosím zvážte aj počasie. Tanečné sály bohužiaľ nie sú štandardne klimatizované, ani extrémne vyhrievané. Snažíme sa v tanečnej sále udržiavať príjemnú teplotu, čistý vzduch ako aj chrániť vaše zdravie. Vhodným oblečením sa rozumie: pohodlné tričko alebo košeľa (na prezlečenie), nohavice (prípadne legíny), dlhšia sukňa, šaty... Milé dámy, prosím aby ste volili oblečenie, ktoré Vám nebude prekážať, a teda vyhýbajte sa tričkám, ktoré by mohli počas tancovania z Vás spadnúť, a tiež úzkym sukniam. Kedže sa Vám pri tancovaní pravdepodobne zvýši tep, predchádzajte hrubým svetrom, nohaviciam a podobnému oblečeniu, v ktorom by ste sa spotili veľmi rýchlo.

Do tanečnej sály ja vždy potrebné sa prezuť do topánok iných, než v akých ste prišli. Ako obuv si prosím na prvú hodinu prineste vždy pohodlné tenisky, v ktorých budete môcť bezpečne tancovať. Prosím doneste si tenisky alebo spoločenské topánky s čistou nefarbiacou podrážkou. Za nevhodnú obuv, v ktorej Vás do tanečnej sály z dôvodu ochrany Vášho zdravia, bezpečnosti a tiež našich tanečných priestorov nepustím sú napr. balerínky, nestabilné sandálky, topánky na platforme, lodičky na vysokom špicatom podpätku. Čo sa týka dámskych topánok na podpätku, vhodné sú napr. tanečné topánky so špeciálne upravenou podrážkou a podpätkom alebo topánky na podpätku, ktorého ostré hrany sú prekryté ochrannou násadkou (alebo leukoplastom). Predídeme tak poškriabaniu našich špeciálne na tanec upravených podláh. Ak si želáte tancovať na boso alebo v ponožkách, je to samozrejme možné. Ponožky voľte prosím protišmykové.

Prosím všetkých tanečníkov, aby sme považovali tancovanie za distingvovanú aktivitu, na ktorej sa chceme cítiť spolu príjemne. Pred hodinou tanca si prosím vždy umyte ruky, alebo použite dezinfekčný prostriedok. Tiež prosím všetkých mojich žiakov, aby dbali na osobnú hygienu pred hodinou tanca. Na hodinu nechoďte chorí. Ak sa necítite dobre, dajte mi to prosím vedieť.

DOCHÁDZKA NA HODINY TANCA & NÁROK NA VRÁTENIE PEŇAZÍ

INDIVIDUÁLNE LEKCIE PRE JEDNOTLIVCOV & PÁRY: Prosím všetkých tanečníkov, aby na hodiny tanca chodili vždy včas, a to najskôr 10 a najneskôr 5 min pred začatím tanečného tréningu. Ak viete, že na hodinu tanca budete meškať, budem rada, ak mi o tom dáte včas vedieť ideálne telefonicky alebo sms správou na tel.č. 0918 054 172. Prosím aby ste brali na vedomie, že ak na hodinu tanca meškáte, hodina tanca sa Vám o toto meškanie automaticky nepredĺži. Ak na hodinu tanca meškám ja - Vaša učiteľka tanca, táto hodina sa Vám automaticky o toto moje meškanie predĺži, pokiaľ sa nedohodneme inak. 1 hodina tanca trvá vždy spravidla 60 minút. Ak potrebujete svoju individuálnu hodinu tanca náhle zrušiť, je tak možné urobiť najneskôr 12 hodín pred termínom Vášho tréningu. Ak sa na hodinu tanca nedostavíte, a nedáte mi o tejto skutočnosti vedieť vopred najneskôr 12 hodín pred termínom Vášho tréningu, hodina tanca Vám automaticky prepadá, resp. sa Vám odráta z predplateného kurzu. Dôvodom je, že neviem za Vás na uvedený termín už nájsť náhradu, avšak tanečná sála ako aj môj čas sú pre Vás rezervované vopred. Za individuálne hodiny tanca pre jednotlivcov aj pre páry môžete zaplatiť na každej hodine osobitne, alebo si na prvej hodine viete uhradiť celý kurz. Je na Vás, akú dĺžku kurzu si zvolíte a koľko hodín plánujete absolvovať, avšak je vhodné, aby ste mali uhradenú momentálne absolvovanú hodinu tanca.

KURZY LADIES LATINO STYLING: Milé dámy, prosím aby ste brali svoje zapísanie sa na kurz tanca seriózne, tak ako to beriem ja.

Na kurz Ladies latino styling vo zvolenom meste sa môžete zapísať prostredníctvom emailu alebo vyplnením kontaktného formulára. Ak sa rozhodnete na tento kurz tanca následne z nejakého dôvodu nenastúpiť, prosím, aby ste mi o tom dali včas vedieť. Ak vopred viete, že sa nebudete môcť z nejakého dôvodu zúčastniť celého kurzu, prosím aby ste mi o tejto skutočnosti dali čím skôr vedieť.

Ak chcete prísť na kurz len niekedy, jednorazový vstup stojí 6€ bez ohľadu na to, koľko jednorazových vstupov chcete. Z dôvodu obmedzených kapacít majú prednosť absolvovať hodinu tanca ženy, ktoré si vyplatili celý kurz a jednorazový vstup je teda možný len v prípade, ak na to máme kapacitne v daný deň priestor (ak sa uvoľnilo miesto). Na hodinu tanca pri jednorazovom vstupe je potrebné informovať sa o tejto možnosti a prihlásiť sa vopred.

Kurz tanca je pravidelná aktivita, hodiny tanca prebiehajú vždy každý týždeň v čase, na mieste a v deň, ktorý bol známy pred tým, ako ste sa prihlásili na kurz. Ja ako učiteľka tanca si vyhradzujem právo v dôsledku náhlej zmeny situácie (napr. ak sa odhlási z vážnych dôvodov veľa žien- kurzistiek, alebo z dôvodu prekážky na mojej strane) zrušiť hodinu, zmeniť miesto/tanečnú sálu, deň a/alebo čas hodiny, o čom bude každá tanečníčka vopred informovaná. Ak niektorej z tančníčok táto náhla jednorazová zmena nevyhovuje, hodina sa jej z kurzu neodpočíta. Prosím všetky tanečníčky, aby brali na vedomie, že vyplatením kurzu akceptujú deň, čas a  miesto kurzu. Ak sa na niektorú z hodín kurzu nedostavíte a nedáte mi o tom vopred vedieť, hodina kurzu sa Vám automaticky odráta z tohto kurzu bez nároku na vrátenie peňazí. Nárok na vrátenie peňazí za hodinu kurzu alebo za nevychodenú časť kurzu vám vzniká len v nasledujúcich prípadoch a teda:

  • úraz, v dôsledku ktorého neviete ďalej pokračovať v kurze
  • vážna nemoc, v dôsledku ktorej neviete pokračovať v kurze
  • tehotenstvo, v dôsledku ktorého neviete ďalej pokračovať v kurze
  • pohreb v rodine, v dosledku ktorého neviete prísť na danú hodinu alebo neviete ďalej pokračovať v kurze

Ak je dôvodom iné (resp. ak prestanete vyplatený kurz navštevovať a nedáte mi o tejto skutočnosti vedieť), než vyššie uvedené, nárok na vrátenie peňazí za kurz Vám automaticky zaniká.

Cena ako aj počet hodín celého kurzu sú uvedené pred začiatkom kurzu. Ide o cenu pri absolvovaní všetkých lekcií kurzu a je nastavená tak, aby bolo pre Vás výhodne prihlásiť sa na celý kurz. Ak sa na kurz prihlásite počas toho, ako prebieha tak:

  • ak sa prihlásite od druhej alebo tretej hodiny, platíte cenu celého kurzu
  • ak sa prihláste od druhej polovice kurzu, platíte polovičnú cenu za kurz

Ak sa nechcete prihlásiť na celý kurz, ale chcete prísť na hodinu tanca len jednorazovo, cena za jednorazový vstup je o niečo vyššia, aby neboli finančne znevýhodnené kurzistky.

PLATOBNÉ PODMIENKY 

Hodina tanca, alebo kurz tanca sa uhrádza na prvej hodine tanca resp. na danej hodine tanca na mieste v hotovosti, o čom dostanete aj potvdenie o zaplatení. Ak si želáte urobiť úhradu za hodinu tanca alebo kurz tanca bankovým prevodom, je to samozrejme možné. Pre informácie o čísle účtu a fakturačných náležitostiach pri bankovom prevode ma prosím kontaktujte. Ceny kurzov tanca sú konečné, a zahŕňajú už aj náklady za prenájom tanečnej sály.