Ako reklamovať zakúpený tovar z eshopu

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zakúpený v eshope, pokiaľ nespĺňa jeho očakávania. Prosíme zákazníkov, aby o tejto skutočnosti, a teda, že chcú vrátiť tovar, informovali dodávateľa písomne (formou sms alebo formou emailu) do 48 hodín od prevzatia tovaru, resp. telefonicky.  Následne má zákazník možnosť odoslať tovar na vrátenie dodávateľovi, a to najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru a vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí za zakúpený tovar. Poštovné na odoslanie tovaru späť k dodávateľovi hradí samotný zákazník. Dodávateľ sa následne zaväzuje vrátiť zákazníkovi peniaze za tovar najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru, ak sa nedohodnú inak. Zákazníkovi sú peniaze vrátené buď na účet, alebo vyplatené v hotovosti (podľa dohody), pričom zákazník obdrží účtovný doklad o vrátení tejto sumy, tzv. dobropis.

Zákazník má zákonné právo vrátiť nepoužitý tovar bez udania dôvodu, avšak pre skvalitnenie našich služieb a produktov do budúcnosti prosíme, aby ste nám dali vedieť vždy dôvod vrátenia tovaru. ĎAKUJEME!

Zákazník má právo na vrátenie tovaru dodávateľovi, ak bol tovar:

Nepoužitý (tovar nesmie vykazovať vonkajšie ani vnútorné známky riadneho nosenia, nosenie nesprávnym spôsobom - použitie napr. hrubých ponožiek, pohybovanie sa po nevhodnom povrchu, t.j.: exteriér, chodník, tráva, mokrý povrch a podobne, nakoľko sú tanečné topánky vhodné výlučne do interiéru, o čom je zákazník riadne vopred informovaný) Tovar nesmie byť poškodený, zašpinený, musí obsahovať všetky svoje časti (napr. aj originálne podpätky, zdobenie, pracku na zapínanie), a tiež všetky časti balenia - ochranný štítok, u topánok vnútorné výplňové vložky, baliaci sáčok, príp. dust bag, saténové vrecúško na topánky a pod.)

Tovar musí obsahovať aj neodstránené ochranné štítky na topánke ako aj číslovanie, ktoré je uvedené na nálepke, ktorá je umiestnená zo spodnej strany topánky.

Zákazník si riadne vyskúša topánky, avšak z hygienických dôvodov prvé skúšobné obutie urobí s použitím tenkej silonkovej ponožky! 

V prípade pochybností o doručenej veľkosti topánok zákazník, a teda, ak sú mu na prvý pohľad topánky malé, neskúša topánky aj tak obuť nasilu, pretože môže topánky zničiť, t.j. roztiahnuť, pričom prichádza o nárok na reklamáciu a vrátenie peňazí.

Zákazník v prípade pochybností (napr. o veľkosti) o produkte najprv kontaktuje dodávateľa, a to do 48 hodín po prevzatí tovaru emailom na adresu info@ucitelkatanca.sk alebo telefonicky na 0918054172. V prípade kontaktovania dodávateľa telefonicky je táto komunikácia (jej podstatné skutočnosti) potvrdená aj písomne, napr. emailom, alebo sms správou. Zakúpený tovar môže zákazník vrátiť za vyššie uvedených podmienok najneskôr do 14 dní od jeho prebratia a vyplatenia sumy za tento tovar, pričom mu bude spätne vrátená zaplatená suma za tovar.

Ak má zákazník záujem vrátiť tovar, tovar riadne zabalí, a odošle na adresu dodávateľa, ktorá je uvedená na pribalenom doklade - faktúre.

Suma topánok bude zákazníkovi poslaná spätne na účet po obdržaní vráteného tovaru dodávateľom, ktorý stav doručeného tovaru skontroluje. Zákazníkovi bude emailom doručený aj dobropis.

Ak sa dodávateľ so zákazníkom dohodli, že si od neho objednávku vyzdvihne osobne, povinnosť vrátiť zákazníkovi peniaze vzniká dodávateľovi jej vyzdvihnutím.

Ak si zákazník zvolí v objednávke pri produkte špecifický parameter, napr. nižší alebo vyšší podpätok, špecifickú farbu topánok, iný typ zdobenia a pod. a ak s výsledným produktom nie je spokojný, aj keď je vyrobený presne podľa jeho požiadaviek, (s výnimkou chyby kvality), môže byť zákazníkovi vrátená suma do max. výšky  50%  z ceny tovaru. Akúkoľvek špecifickú predstavu, resp. zmenu parametrov výrobku je nutné s dodávateľom najprv vopred prekonzultovať. V prípade ak ide o zhotovenie produktu presne podľa špecifických požiadaviek zákazníka, a tento model nie je v ponuke eshopu, a zákazník so zhotoveným produktom nie je spokojný (s výnimkou chyby kvality), zákazník stráca nárok na vrátenie peňazí.

Táto konzultácia a akceptovanie špecifických požiadaviek zákazníka musí byť potvrdené elektronicky (emailom, alebo správou na oficiálnej FB stránke dodávateľa).

Výmena tovaru 

Pri výmene tovaru sa postupuje rovnako ako pri odstúpení od objednávky. Rozdiel je len v tom, že namiesto peňazí zákazníkovi za tovar je vrátený zákazníkovi nový tovar. Vrátenie tovaru neznamená reklamáciu, ide len o jeho vymenenie. Výmena tovaru je možná:

  • ak chce zákazník vymeniť veľkosť (za menšiu alebo väčšiu)
  • ak chce zákazník vymeniť tovar za tovar v inom farebnom prevedení
  • ak chce zákazník vymeniť tovar za iný tovar. V prípade, ak vymieňa zákazník tovar za iný tovar v inej hodnote, je rozdiel pri lacnejšom tovare vyplatený zákazníkovi, pri drahšom tovare je rozdiel vyplatený dodávateľovi ako doplatok.

Dodávateľ si vyhradzuje právo nevymeniť tovar za iný kus, ak takýto tovar momentálne napr. nemá naskladnený.

Za vymenený tovar zákazník zaplatí poštovné dodávateľovi, ak sa nedohodli inak. Požiadavku o výmenu tovaru dá zákazník dodávateľovi do 48 hodín od obdržania pôvodného objednaného tovaru, pričom jasne špecifikuje, prečo chce vymeniť tovar a aké parametre očakáva od tovaru na výmenu. Výmenu si môže uplatniť zákazník najneskôr do 14 dní od obdržania pôvodne objednaného tovaru, pričom mu bude tovar na výmenu odoslaný až po obdržaní tovaru, s ktorým zákazník z nejakého dôvodu nebol spokojný. Tovar na výmenu bude odoslaný zákazníkovi najneskôr do 30 dní od obdržania pôvodného tovaru dodávateľom, v prípade, ak sa nedohodli so zákazníkom inak.

Zákazník je o podmienkach ohľadom vrátenia takéhoto tovaru so špecificky definovanými parametrami vopred inforovaný písomne dodávateľom a k vybaveniu objednávky dôjde až po písomnom akceptovaní týchto vyššie uvedených podmienok.