Rasťo

Mamku som na jej 60-tke úplne prekvapil, bola dojatá, keď som ju pozval ako najstarší syn (tanečné drevo) do tanca! Ďakujem Ti za všetky hodiny tanca!

Rasťo